בלוגרס | מגוון מאמרים וכותבים מובילי דעה בארץ

עוד מאמרים בנושא


כללי ברזל לבחירת עורך דין פלילי

בחירה נכונה של עורך דין אינה קלה כלל וכלל אבל דבר אחד בטוח – מדובר על בחירה הרת גורל. הכנו עבורכם מספר טיפים שימושיים שיסיעו לכם לבחור את עורך הדין המתאים ביותר לשרת אתכם באופן אישי.


זכות הקטין למזונות מן העיזבון

טל איטקין מסבירה על זכות הקטין למזונות מן העיזבון

חוק הירושה קובע כי ילדיו של המנוח שהיו סמוכים על שולחנו רשאים להגיש תביעה למזונות, אשר ישולמו להם מתוך עיזבון המנוח. פעמים רבות, עשוי להתעורר מתח בין זכות הילד למזונות לבין צוואתו של המנוח או בין הקטין ליורשים אחרים הזכאים עפ"י דין לרשת את העיזבון. עוה"ד טל איטקין- על מהותה של הזכות וגישת בית-המשפט לענייני משפחה באשר לסוגיה.

זכות הקטין למזונות מן העיזבון

מי זכאי למזונות מן העיזבון

חוק הירושה קובע כי ילדיו של המנוח, בן/בת הזוג וכן הוריו של המנוח זכאים למזונות שישולמו מתוך עיזבונו אם יוכח שהיו סמוכים על שולחנו של המנוח עובר למותו. על-מנת לממש את הזכות למזונות מן העיזבון יש צורך בהגשת תביעה לבית-המשפט לענייני משפחה, אשר יבחן את הזכאות בהתאם לנסיבותיו של מקרה. עיקר התביעות המוגשות לבית המשפט לענייני משפחה הינן מצד ילדיו של המנוח, בעיקר קטינים, שכלפיהם חב האב בחובת מזונות אבסולוטית בחייו. בדומה לחובה המוטלת על האב בעודו בחיים, גם זכות המזונות מן העיזבון חלה עד הגיעו של הקטין לגיל 18, תוך שבמקרים מסוימים ניתנת הזכאות להארכה ( למשל עד תום השירות הצבאי).

המתח בין הזכות למזונות מן העיזבון לבין צוואת המנוח

לעיתים, עשוי להתעורר מתח ביו זכאותו של הקטין למזונות מתוך עיזבון אביו לבין צוואה מפורשת של האב המנוח, בו ציווה כי הקטין לא יירש אותו במותו, מסבירה עוה"ד טל איטקין. מקרים כגון אלו עשויים להוביל גם למתח בין הקטין לבין היורשים עפ"י הצוואה, אשר מסרבים להפריש מתוך העיזבון סכומי מזונות לקטין. גם במקרים בהם נקבעו מזונות הקטין במסגרת הסכם גירושין או במסגרת הליך שיפוטי עובר לפטירת האב עשוי להתעורר מתח דומה, שכן תוקפו של ההסכם "פג" ובית-המשפט נדרש לפסוק את גובה המזונות מחדש בהתחשב בפרמטרים הקבועים בחוק הירושה. עורכת הדין טל איטקין מבהירה (מאמר נוסף בנושא), כי להוראת צוואה המבקשת לשלול את זכותו של הקטין למזונותיו אין כל נפקות מבחינה משפטית. זכותו של אדם לצוות כיצד יחולק עיזבונו לאחר מותו אינה חולשת על זכויותיו של הקטין ואין בכוחה לשלול אותן. משכך, גם במצב בו הורה המנוח כי אין ברצונו לכלכל את הקטין לאחר מותו, ניתן יהיה לתבוע מזונות מן העיזבון. זאת ועוד, החוק מורה כי יורשי המנוח יוכלו לממש את זכותם בעיזבון רק לאחר שיובטחו כספי המזונות של הקטין להם הוא זכאי עפ"י חוק.

האופן בו יחושבו מזונות הקטינים

בבואו של בית המשפט לענייני משפחה לחשב את סך המזונות שישולמו לקטינים מתוך העיזבון, עליו להתחשב במספר פרמטרים. בין היתר תיבחן יכולתו של ההורה שנותר בחיים לכלכל את הקטינים בעצמו, גובה קצבת השאירים המשולמת לקטינים, האם הקטינים זכאים לרשת את המנוח ומה שיעור חלקם בעיזבון, רמת החיים לה הורגלו עובר לפטירת האב והשינוי בצרכיהם בעקבות הפטירה. רק לאחר שבית המשפט ישתכנע כי אכן יש צורך בתשלום דמי מזונות מתוך עיזבון המנוח, יפסק סכום המזונות להם זכאי הקטין ומשך הזכאות.

לאחרונה, ניתן פסק-דין ע"י בית המשפט לענייני משפחה בתל-אביב, במסגרתו דרשה אחותו של האב המנוח, כי תבוצע לקטין בדיקת רקמות בטרם תיפסק זכאותו למזונות מן העיזבון, בטענה כי אינו בנו של המנוח. הרקע לבקשה טמון היה בעובדות חייו הקשות של הקטין, אשר גדל רוב חייו במשפחות אומנה נוכח בעיית אלכוהול ממנה סבלה האם אשר הצריכה את הוצאתו מן הבית. השופט בר יוסף דחה על הסף את הבקשה לבדיקת רקמות, וקבע כי דיי בהצהרתו המפורשת של המנוח על אבהותו לקטין כדי לאיין את בקשת האחות. בפסק הדין הדגיש בית-המשפט את עקרון טובת הילד כעקרון המנחה את פסיקתו, וקבע כי אין לבצע בדיקה אשר תחשוף את הקטין לטלטלות נוספות על אלו שכבר עבר בחייו הצעירים ופסק לקטין מזונות מתוך עיזבון המנוח.

 

המאמר מוגש באדיבות עורכת הדין טל איטקין – מומחית בדיני משפחה, גירושין וירושה

תגיות:
עורכת הדין טל איטקיןדיני משפחה